موتو

کارشناسی خودروی داخلی

کارشناسی خودروی داخلی شامل محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور و سایر شرکت های سازنده و مونتاژ کننده داخل کشور می شود.

خودروهای داخلی عمومیت بیشتری دارند و طیف وسیعی از خودروهای مستعمل را شامل می شوند. تمامی آیتم های کارشناسی بروی محصولات تولید داخل نیز اعمال می شود(بدنه، شاسی، رنگ، فنی، دیاگ)

کارشناسی خودروهای داخلی شامل موارد ذیل است:

 • کارشناسی اصالت خودرو
 • کارشناسی کامل بدنه
 • کارشناسی رنگ
 • بررسی سابقه تصادف
 • بررسی قسمت های زیرین خودرو
 • کارشناسی قطعات استوک و تعویضی
 • کارشناسی فنی (موتور، گیربکس و متعلقات)
 • نصب دیاگ و قرائت کدهای خطا
 • تست رانندگی
 • بررسی سیستم تعلیق و فرمان
 • بررسی عملکرد سیستم ترمز
 • ارائه برگه گزارش نهایی

کارشناسی خودروی داخلی
درخواست کارشناس
فهرست